+38 096 781 16 51

В медицині

Профілактична, поточна та заключна дезінфекція засобом ВІ-ОКС проводиться :

 у лікувально-профілактичних закладах, включаючи лікарні, пологові будинки, поліклініки, реабілітаційні центри, денні стаціонари, шпиталі, амбулаторії, диспансери, медичні частини і медпункти, центри трансплантації, станції переливання крові, станції швидкої допомоги, клінічні, біохімічні, бактеріологічні/вірусологічні лабораторії); 

 у вогнищах інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної,  та грибкової етіології;

 ВІ-ОКС рекомендується для дезинфекції:

Ø поверхні приміщень (підлога, стіни, тощо),

Ø вироби медичного призначення, у т.ч. суміщено із ПСО, (вкл. ендоскопи, хірургічні/ стоматологічні, у т.ч. обертові, інструменти),  ручним/механізованим способом; 

Ø медичні апарати і прилади,

Ø меблі,

Ø предмети догляду хворих та  гігієни, інвентар,

Ø білизна,

Ø іграшки,

Ø посуд столовий, лабораторний та аптечний, (вкл. одноразовий),  кухонний інвентар і обладнання,

Ø гумові і поліпропіленові килимки, взуття для профілактики грибкових інфекцій;

Ø сантехніка (ванни, унітази), прибиральний інвентар

Ø відходи медичні (класів Б і В) та інші. (одноразові ВМП,  голки, ампули після вакцинації, використаний перев’язувальний матеріал,  білизна, посуд, харчові та інші рідкі відходи, (кров, змивні води, у т.ч. ендоскопічні), перед їх утилізацією в ЛПЗ,

Ø знезараження інфікованих продуктів перед їх знищенням;

 

 Регулярну профілактичну обробку приміщень, предметів  та об’єктів санітарного транспорту та транспорту для перевезення харчових продуктів проводять за режимами, таб. 2.

 Таблиця 2. Режими дезінфекції об’єктів розчинами “ВІ-ОКС (V-OX)” при інфекціях бактеріальної етіології (крім туберкульозу)

 

Об’єкт знезараження

Концентрація розчину, % (за препа-ратом)

Екс-пози-ція,хв

Спосіб застосування

Поверхні приміщень, тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та об-ладнання, санітарний транспорт та транс-порт для перевезення харчових продуктів

2,0

 

30

 

Дворазове протирання або зрошен-ня з інтерва-лом 15 хв
Предмети догляду хворих із корозійностійких металів, скла, гуми і пластмас, не забруднені кров’ю та іншими біологічними рідинами*

2,0

 

30

 

Занурення або протирання
Посуд без залишків їжі, включаючи одноразовий

2,0

 

10

 

Занурення
Посуд із залишками їжі, включаючи одноразовий, предмети для миття посуду, кухонний інвентар

2,0

30

Занурення
Не забруднений кров’ю та іншими біо-логічними рідинами лабораторний посуд, включаючи одноразовий*, аптечний посуд

2,0

30

Занурення
Іграшки, засоби особистої гігієни, спор-тивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

2,0

 

30

 

Занурення,протирання
Білизна, не забруднена виділеннями

2,0

10

Замочування
Білизна, забруднена сироваткою

2,0

15

Замочування
Білизна, забруднена фекаліями

2,0

30

Замочування
Санітарно-технічне обладнання

2,0

 

60

 

Дворазове протирання або зрошен-ня з інтер-валом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень

2,0

15

Занурення, замочування
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання

2,0

30

Занурення, замочування

 Примітка: * – при забрудненні кров’ю та іншими біологічними рідинами знезараження

проводиться за режимами, наведеними в таблиці 5.

Транспорт, у т.ч. санітарний для перевезення інфекційних хворих, обробляють способами протирання або зрошення за режимами, що рекомендуються для дезінфекції при відповідних інфекціях, за інфекцій нез’ясованої етіології – за режимами, рекомендованими для вірусних інфекцій (табл.5)

Таблиця 5. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу “ВІ-ОКС (V-OX)” при вірусних інфекціях, включаючи аденовірусні, грип, парагрип, ГРВІ, ентеральні та парентеральні гепатити, (зокрема гепатити AB і С), ВІЛ-інфекцію, ентеровірусні інфекції, (зокрема поліомієліт), ротавірусні інфекції, норо вірусні інфекції, цитомегаловірусні інфекції, герпес тощо

 

Об’єкт знезараження

Концентра-ція розчину, % (за пре-паратом)

Екс-позиція, хв

Спосіб застосуван-ня

Поверхні приміщень (підлога, стіни), тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та обладнання, санітарний транспорт та транспорт для перевезення харчових продуктів

2,0

30

 

Дворазове протирання або зрошення з інтер-валом 15 хв
Предмети догляду хворих із корозійностійких металів, скла, гуми і пластмас

2,0

 

30

 

Занурення або протирання

Посуд без залишків їжі, включаючи одноразовий

2,0

 

10

 

Занурення
Посуд із залишками їжі, включаючи одноразовий, предмети для миття посуду, кухонний інвентар

2,0

 

 

30

 

Занурення
Лабораторний посуд, включаючи одноразовий, аптечний посуд

2,0

 

30

 

Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями

2,0

 

10

 

Замочування
Білизна, забруднена сироваткою

2,0

15

Замочування
Білизна, забруднена фекаліями

2,0

30

Замочування
Іграшки, засоби особистої гігієни, спортивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

2,0

 

30

 

Занурення або протирання
Санітарно-технічне обладнання

2,0

 

60

 

Дворазове протирання або зрошен-ня з інтер-валом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень

2,0

 

15

 

Занурення, замочу-вання
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання

2,0

30

Занурення, замочу-вання

  14. При проведенні генеральних прибирань дезінфекцію здійснюють за режимами,  таб. 7.

 

Таблиця 7. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу “ВІ-ОКС (V-OX)” при проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних та інших закладах

 

Профіль закладу і відділення Концентра-ція розчи-ну, (за пре-паратом),% Екс-пози-ція, хв Спосіб застосування
Соматичні відділення (крім процедур-них кабінетів), ординаторські, коридори, палатні відділення, східцеві прольоти, кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії у ЛПЗ будь-якого профілю, крім інфекційних

2,0

 

 

30

 

Дворазове протирання або зрошення з інтервалом 15 хв
Операційні блоки, перев’язувальні, про-цедурні, маніпуляційні кабінети, клінічні лабораторії, стерилізаційні відділення хі-рурггічних, гінекологічних, урологічних, стоматологічних відділень і стаціонарів, пологові зали акушерських стаціонарів

2,0

 

 

30

 

 

Дворазове про-тирання або зро-шення з інтерва-лом 15 хв

2,0

60

Протирання або зрошення

3,0

30

Інфекційні лікувальні заклади*

2-разове протира-ння або зрошен-ня з інт-лом 15 хв
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади

2,0

 

 

60

 

 

2-разове протира-ння або зрошен-ня з інт-лом 15 хв

3,0

60

Протирання або зрошення
Дитячі заклади

2,0

 

30

 

2-разове протира-ння з ін-лом 15 хв

Примітка: *- генеральне прибирання проводять за режимами при відповідній інфекції.

 При проведенні заключної дезінфекції у вогнищі інфекції необхідно керуватись режимами щодо збудників цієї інфекції. Після проведення заключної дезінфекції необхідно провести вологе прибирання приміщення та його провітрювання.

Ø Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів розчинами “ВІ-ОКС (V-OX)” при кандидозах

Ø   

Об’єкт знезараження

Концентра-ція розчину, % (за пре-паратом) Експо-зиція,

 хв

Спосіб застосуван-ня

Поверхні приміщень, тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та обладнання, санітарний транспорт

2,0

 

30

 

Дворазове проти-рання або зрошен-ня з інтервалом 15 хв

2,0

3,0

60

30

Протирання або зрошення
Предмети догляду хворих із металу, гуми, пластмас, скла

3,0

 

 

60

 

 

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв

3,0*

60

Занурення, зрошення
Посуд без залишків їжі, включаючи одноразовий

2,0

60

Занурення
Посуд із залишками їжі, включаючи одноразовий, предмети для миття посуду, кухонний інвентар

3,0*

60

Занурення
Лабораторний посуд, включаючи одноразовий

2,0

3,0

60

30

Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями

3,0

60

Замочування
Білизна, забруднена виділеннями

3,0*

90

Замочування
Іграшки, засоби особистої гігієни, спортивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

3,0

60

2-разове протиран-ня з інтервалом 15 хв
Іграшки, засоби особистої гігієни

3,0*

60

Занурення
Санітарно-технічне обладнання

2,0

 

60

2-разове протира-ння або зрошення з інтервалом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень

3,0

 

30

 

Занурення, замочування
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання

3,0*

90

Занурення, замочування,

Ø  Примітка: * – початкова температура робочого розчину (40 оС) в процесі дезінфекційної витримки не підтримується.

Ø  

Ø Таблиця 4. Режими дезінфекції об’єктів розчинами “ВІ-ОКС (V-OX)” при дерматомікозах

Ø  

Об’єкт знезараження

Концентра-ція розчину, % (за пре-паратом)

Експо-зиція,

 хв

 

Спосіб застосуван-ня

Поверхні приміщень, тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та обладнання, санітарний транспорт 

2,0

 

 

60

 

 

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв

3,0

60

Протирання або зрошення
Предмети догляду хворих із металів, гуми, пластмас і скла, засоби особистої гігієни, спортивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

3,0

 

 

60

 

 

Дворазове протирання з інтервалом 15 хв

3,0*

60

Занурення
Лабораторний посуд, включаючи одноразовий 

3,0*

60

Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями

3,0

60

 

Замочування
Білизна, забруднена виділеннями 

3,0*

180

 

Замочування
Гумові і пропіленові килимки. Гребінці, щітки, ножиці, ванни для ніг, ванночки для рук

3,0

 

60

 

Дворазове протирання з інтервалом 15 хв або занурення
Взуття для лазні із гуми, пластмас та інших синтетичних матеріалів

3,0

60

Занурення
Санітарно-технічне обладнання

3,0

60

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень 

3,0

 

60

Занурення, замочування
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання 

3,0*

180

Занурення, замочування

Ø Примітка: * – початкова температура робочого розчину (40 оС) в процесі дезінфекційної витримки не підтримується

Дезинфекція Виробів медичного призначення та інструментівØ Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів розчинами “ВІ-ОКС (V-OX)” при кандидозах

Ø   

Об’єкт знезараження

Концентра-ція розчину, % (за пре-паратом) Експо-зиція,

 хв

Спосіб застосуван-ня

Поверхні приміщень, тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та обладнання, санітарний транспорт

2,0

 

30

 

Дворазове проти-рання або зрошен-ня з інтервалом 15 хв

2,0

3,0

60

30

Протирання або зрошення
Предмети догляду хворих із металу, гуми, пластмас, скла

3,0

 

 

60

 

 

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв

3,0*

60

Занурення, зрошення
Посуд без залишків їжі, включаючи одноразовий

2,0

60

Занурення
Посуд із залишками їжі, включаючи одноразовий, предмети для миття посуду, кухонний інвентар

3,0*

60

Занурення
Лабораторний посуд, включаючи одноразовий

2,0

3,0

60

30

Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями

3,0

60

Замочування
Білизна, забруднена виділеннями

3,0*

90

Замочування
Іграшки, засоби особистої гігієни, спортивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

3,0

60

2-разове протиран-ня з інтервалом 15 хв
Іграшки, засоби особистої гігієни

3,0*

60

Занурення
Санітарно-технічне обладнання

2,0

 

60

2-разове протира-ння або зрошення з інтервалом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень

3,0

 

30

 

Занурення, замочування
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання

3,0*

90

Занурення, замочування,

Ø  Примітка: * – початкова температура робочого розчину (40 оС) в процесі дезінфекційної витримки не підтримується.

Ø  

Ø Таблиця 4. Режими дезінфекції об’єктів розчинами “ВІ-ОКС (V-OX)” при дерматомікозах

Ø  

Об’єкт знезараження

Концентра-ція розчину, % (за пре-паратом)

Експо-зиція,

 хв

 

Спосіб застосуван-ня

Поверхні приміщень, тверді меблі, зовнішні поверхні апаратів, приладів та обладнання, санітарний транспорт 

2,0

 

 

60

 

 

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв

3,0

60

Протирання або зрошення
Предмети догляду хворих із металів, гуми, пластмас і скла, засоби особистої гігієни, спортивний інвентар із пластмаси, гуми, металу

3,0

 

 

60

 

 

Дворазове протирання з інтервалом 15 хв

3,0*

60

Занурення
Лабораторний посуд, включаючи одноразовий 

3,0*

60

Занурення
Білизна, не забруднена виділеннями

3,0

60

 

Замочування
Білизна, забруднена виділеннями 

3,0*

180

 

Замочування
Гумові і пропіленові килимки. Гребінці, щітки, ножиці, ванни для ніг, ванночки для рук

3,0

 

60

 

Дворазове протирання з інтервалом 15 хв або занурення
Взуття для лазні із гуми, пластмас та інших синтетичних матеріалів

3,0

60

Занурення
Санітарно-технічне обладнання

3,0

60

Дворазове проти-рання з інтервалом 15 хв
Прибиральний інвентар для прибирання приміщень 

3,0

 

60

Занурення, замочування
Прибиральний інвентар для обробки санітарно-технічного обладнання 

3,0*

180

Занурення, замочування

Ø    Примітка: * – початкова температура робочого розчину (40 оС) в процесі дезінфекційної витримки не підтримується

Детальна інструкція:Mетодичні рекомендації Державної СЕС України V-OX укр

+38 1
+38 5
+38 7
@gmail.com

Ціни та Умови доставки

На сайті вказані роздрібні ціни.
Можлива доставка товару в межах України кур'єром або "Новою поштою". Вартість доставки не включена в ціну.
Ціни та умови співробітництва з оптовими покупцями узгоджуються шляхом переговорів.